Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την www.skroutz.com.cy (ενημερωτικά δελτία newsletter, γραπτά μηνύματα, ενημερώσεις εφαρμογών), επεξηγηματικό υλικό που σχετίζεται με τα νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται και τις δραστηριότητες της P.TH UPKEEP & NET SERVICES LTD ως εκ τούτου δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των στοιχείων για λόγους μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ενημερωτικής ανακοίνωσης Όροι Χρήσης ( www.skroutz.com.cy/about/terms.php). Επιθυμώ να λαμβάνω εξατομικευμένες προσφορές, ως εκ τούτου, δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των στοιχείων για λόγους σκιαγράφησης του προφίλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ενημερωτικής ανακοίνωσης.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp